O projekcie

 

ORATORIUM DANCE PROJECT CHOREA Łódź 2011 to międzynarodowy edukacyjno-artystyczny projekt taneczno-muzyczny na 200-osobową grupę artystów - zawodowców i amatorów. Jego wyjątkowość polega na tym, że przecina całe nasze miasto wzdłuż i wszerz, by połączyć trzy generacje, ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk łódzkich, którzy w innych okolicznościach nie mieliby szansy na spotkanie...

Po raz pierwszy przy powoływaniu dzieła "sztuki" z fascynacją obserwujemy jak w trakcie pracy, w czasie wielomiesięcznych warsztatów, prób i przygotowań do spektaklu dokonują się realne zmiany w uczestnikach projektu, u niektórych trwałe... Oni są już inni, bardziej świadomi. Chcą być traktowani poważnie. Chcą sami dokonywać wyborów.

ORATORIUM DANCE PROJECT to wyzwanie które rzucamy temu miastu i sobie. To pytanie o naszą tożsamość, nasz gniew, naszą samotność i miłość.

 

ORATORIUM DANCE PROJECT

 

Oratorium/Trans/Orchestra

 

Muzyka: Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek

Kierownictwo artystyczne i reżyseria: Tomasz Rodowicz

Choreografia i reżyseria: Robert M. Hayden

Asystent choreografa: Aleksandra Ścibor

Orkiestra symfoniczna i chór Filharmonii Łódzkiej pod batutą: Grzegorza Wierusa

Przygotowanie chóru Filharmonii Łódzkiej: Dawid Ber

Przygotowanie Chóru Młodej CHOREI: Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek, Jakub Pałys

Choreografia Chóru Młodej CHOREI: Lara Lloyd Weber

Kwartet jazzowy: Hubert Zemler (perkusja), Mariusz Obijalski (fortepian), Wojtek Traczyk (kontrabas), Marcin Gańko (saksofony)

Reżyseria dźwięku: Krzysztof Sztekmiler

Reżyseria światła: Tomasz Krukowski

Kostiumy: Izabela Ofelia Śliwa

Wizualizacje: Paweł Korbus

Instruktorzy śpiewu: Joanna Chmielecka, Dominika Jarosz, Dorota Porowska, Elina Toneva, Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek, Jakub Pałys

Instruktorzy tańca: Julia Jakubowska, Aneta Jankowska, Joanna Jaworska, Maja Justyna, Małgorzata Lipczyńska, Urszula Parol, Magda Paszkiewicz, Justyna Sobieraj, Aleksandra Ścibor, Katarzyna Wolińska, Janusz Adam Biedrzycki, Paweł Grala, Wojciech Łaba, Jacek Owczarek, Krzysztof Skolimowski

Partnerzy projektu:

Filharmonia Łódzka, Pracownia Fizyczna, Movin' Łódź, Wytwórnia Łąkowa 29, Fabryka Sztuki w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi

Podziękowania dla szefów placówek i uczestników:

Miejski Ośrodek Socjoterapii nr 4, Łódź, ul. Łucji 12/16, Miejski Ośrodek Socjoterapii nr 3, Łódź, ul. Praussa 2, Miejski Ośrodek Wychowawczy nr 1, ul. Częstochowska 36, MONAR, Łódź, ul.Tuszyńska 46, Gimnazjum nr 4, Łódź, ul. Tuwima 12a, Gimnazjum nr 46, Łódź, ul. Krochmalna 15, Gimnazjum nr 27, Łódź, ul. Pogonowskiego 34, Gimnazjum nr 44, Łódź, ul. Deotymy 1, Gimnazjum nr 40, klasy OHP, Łódź, ul. Kaliska 40, Gimnazjum nr 3, Łódź, ul. Zacisze 5, Czarne Stopy świetlica środowiskowa, Łódź, ul. Milionowa, 46 LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19, Łódź, ul. Żeromskiego 115, 35 LO, Łódź, ul. Staszica 1/3, I LO, Łódź, ul. Więckowskiego 41, 6 LO im.J.Lelewela, Łódź, ul. Podmiejska 21, Kabaret – szkoła tańca dla dzieci, Łódź, ul. Piotrkowska 165, AHE, ul. Rewolucji 1905r 64, WSSP, Łódź, Targowa 65

Specjalne podziękowania dla dyrektora Lecha Dzierżanowskiego za otwartość i współpracę; dla wspaniałego zespołu Filharmonii Łódzkiej; dla Stanisława Zaręby za zgromadzenie wokół projektu grupy niezwykłych ludzi.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CHOREA Łódź 2011, Oratorium Dance Project to międzynarodowy projekt artystyczno- edukacyjny, którego głównym adresatem jest młodzież w wieku 13 - 24 lat, a także grupa dzieci i osoby dojrzałe (50+) z Łodzi i regionu łódzkiego. Pośród rekrutowanej młodzieży znajdują się również osoby ze środowisk defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest integracja różnych grup społecznych i wiekowych wielokulturowej Łodzi poprzez sztukę oraz aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Są to zazwyczaj młodzi ludzie z rodzin biednych lub patologicznych, domów dziecka, świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy mają bardzo ograniczony dostęp do edukacji artystycznej. Udział w projekcie może stanowić dla nich pierwszą w życiu okazję do kreatywnego działania w sztuce i pracy z profesjonalnymi artystami.

Jesienią 2011 roku 100-osobowa grupa uczestników pod przewodnictwem wybitnego, amerykańskiego choreografa Roberta Haydena, brytyjskiej grupy Earthfall Dance Limited i Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA, z udziałem orkiestry i chóru Filharmonii Łódzkiej, stworzy wspólne dzieło - niezwykłe przedstawienie taneczno-muzyczne.

Na potrzeby projektu powstało Oratorium Antyk/Trans/Orchestra – utwór na orkiestrę symfoniczną i 100 osobowy chór, skomponowany przez Tomasza Krzyżanowskiego i Macieja Maciaszka. Wykorzystano w nim specjalnie zaaranżowane zabytki muzyczne antycznej Grecji, sprzed 2,5 tysiąca lat. Wystąpi w nim 60-cio osobowa grupa młodzieży z regionu łódzkiego, Chór Filharmonii Łódzkiej oraz kwartet jazzowy w znakomitym składzie: Hubert Zemler (dr), Wojtek Traczyk (b), Mariusz Obijalski (p), Marcin Gańko (sax).

Ruch sceniczny chóru Oratorium zostanie opracowany przez choreografów z walijskiej grupy Earthfall. W tanecznej części widowiska w choreografii Roberta Haydena zobaczymy 50–cio osobową grupę, która nigdy wcześniej nie zajmowała się tańcem. W pracy z młodzieżą Haydenowi pomagać będą choreografowie i tancerze z Pracowni Fizycznej prowadzonej w Łodzi przez Jacka Owczarka, oraz aktorzy i tancerze Teatru CHOREA a także niezależni łódzcy artyści.

 

Pierwsza faza projektu, prowadzona w pierwszym półroczu 2011 roku przez Teatr CHOREA, objęła rekrutację 100-osobowej grupy młodzieży ze świetlic środowiskowych, domów kultury, domów dziecka, Ochotniczych Hufców Pracy, liceów, gimnazjów i organizacji pozarządowych. Zespół CHOREI od marca 2011 przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów teatralnych i muzycznych, które pozwoliły wyłonić grupę najbardziej utalentowanej i zaangażowanej młodzieży do drugiej fazy projektu, realizowanej w październiku i listopadzie 2011.

Druga faza projektu prowadzona przez kompozytorów Oratorium Tomasza Krzyżanowskiego i Macieja Maciaszka oraz muzyków i aktorów teatru CHOREA a w części tanecznej przez Roberta Haydena, polskich choreografów i instruktorów tańca obejmie okres ośmiu tygodni, (październik - grudzień 2011 roku), obejmie również naukę choreografii i opanowanie materiału muzycznego Oratorium przez wszystkich uczestników projektu.

Trzecia faza projektu to pełne próby całego zespołu wykonawczego Oratorium Dance Project :orkiestry Filharmonii Łódzkiej (ok. 50 osób), chóru Filharmonii Łódzkiej (50 osób), kwartetu jazzowego, Wielkiego Chóru Młodej CHOREI (50 osób), młodych tancerzy łódzkich (50 osób).

Finał projektu to dwa pełnowymiarowe, profesjonalne spektakle w Klubie Wytwórnia TOYA Studios przy ul. Łąkowej ze 100 osobową grupą wykonawców oraz Orkiestrą i Chórem Filharmonii Łódzkiej, w dniach 8 i 9 grudnia 2011 r.

Dzięki współpracy z choreografem i pedagogiem Robertem Haydenem, grupą Earthfall oraz członkami Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA, młodzi uczestnicy projektu będą mieli okazję nie tylko zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest praca nad profesjonalnym przedstawieniem taneczno-muzycznym, ale przede wszystkim będą mogli poznać swój własny potencjał twórczy oraz siłę i radość, płynące z pracy w zespole. Udział w projekcie CHOREA Łódź 2011 Oratorium Dance Project może stać się początkiem artystycznych (teatralnych, tanecznych lub wokalnych) poszukiwań młodzieży.

Wsparcie projektu potwierdziło jak dotąd wiele instytucji kultury i edukacji artystycznej z Łodzi, m.in.: Filharmonia Łódzka, Fabryka Sztuki, Klub Wytwórnia, Ochotnicze Hufce Pracy i Akademia Sztuk Pięknych.

Projekt współorganizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury, wspierany przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Tańca, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, British Council, PGE. S.A.

 


 

Kiedy pierwszy raz obejrzałem...

...film "Rythm is it" (2004r.) odnalazłem w nim urzeczywistnienie tego, czego zawsze brakowało mi w sztuce, w muzyce i tańcu, zarówno jako przyszłemu artyście jak również odbiorcy, czyli ich funkcji nie tylko estetycznej czy dydaktycznej ale również społecznej i terapeutycznej. Edukacyjne wydarzenie w Berlinie w 2004 roku, dla mnie przełomowe, udowodniło, że muzyka i taniec nie tylko powinny być dostępne dla masowego odbiorcy, ale mogą realnie wpływać na rozwój człowieka, szczególnie ten na etapie rozwoju szkolnego.

Młodzi ludzie często nie wiedzą kim są, co chcą robić, potrzebują ukonstytuowania się, czasami walczą, często odpuszczają, idą na łatwiznę, szukają prostych rozwiązań. Często nie tyle nie chcą, ile nie mają  wokół siebie nikogo kto mógłby wskazać im inspirację czy inną, kreatywną drogę - taką na której sami nauczyliby się odnajdować swoją przyszłość.

Warto inwestować w ten proces. Oratorium Dance Projekt nie uczy jak zostać tancerzem, czy śpiewakiem. Daje możliwość aktywnego, realnego uczestniczenia w tzw. "kulturze wysokiej", często pejoratywnie przez nich postrzeganej, ale jednak takiej, która daje młodemu człowiekowi poczucie dużego życiowego sukcesu, pokazuje, że nie trzeba być wybrańcem losu żeby coś osiągnąć, że wystarczy się zdyscyplinować, odłożyć na bok własne ego, poświęcić swój czas i energię, by przyczynić się do wspólnej sprawy, jaką jest profesjonalny spektakl na wielkiej scenie.

W projekcie uczestniczy ponad setka młodych ludzi. Świadomość tego ile odwagi i wiary w siebie daje im projekt, przychodzi dla każdego z nich kiedy indziej. Dla jednych pojawia się gdzieś w trakcie procesu, w trakcie wymagających prób, podczas których często sami przejmują odpowiedzialność nad swoimi partnerami. Dla innych tym momentem jest występ i owacje publiczności. Będą też tacy, którzy dopiero po pewnym czasie zrozumieją, że było warto się poświęcić. My wiemy, że warto czekać na ten moment.

Chciałbym zwrócić się także do starszego pokolenia, tego od którego zależy najwięcej. Warto zatroszczyć się o los dzieci i młodzieży. Niedługi, ale za to intensywny wysiłek wspólnej, zdyscyplinowanej pracy jest w stanie poruszać masy, inspirować, pobudzać ludzką wrażliwość i chęć pomocy. Dla wielu może być bodźcem do tworzenia czegoś wielkiego, przede wszystkim – do tworzenia siebie.

Z myślą o wszystkich tych, którzy wierzą, że warto pomagać innym, przezwyciężać siebie, serdecznie dziękuję za wspólny Oratorium Dance Project.

 

Mateusz Cieślak

Pomysłodawca i koordynator Oratorium Dance Projectnewsletter Zapisz
Szukaj Szukaj
facebook youtube